Projecten en Foto's

Project Zwolle.

Op deze mooie locatie aan de Zwolse Vegt heeft Bossenbroek Fauna onderzoek uitgevoerd in de vorm van een flora en fauna quickscan.

Tevens is er op deze locatie gemonitord op de aanwezigheid van weidevogels, ganzen, reptielen, amfibieën en zoogdieren.   Project Apeldoorn.

Op deze mooie locatie in Apeldoorn is een flora en fauna quickscan uitgevoerd door Bossenbroek Fauna.

Uit dit onderzoek kwam de gewone dwergvleermuis naar voren. Bossenbroek Fauna heeft daarom een vervolgonderzoek gedaan naar de aanwezigheid en het gebruik van de gewone dwergvleermuis.Project Ruigahuizen.

Op deze locatie is een flora en fauna quickscan uitgevoerd. Zoals te zien is op de foto met het nest kwamen er veel algemene broedvogels voor.

 


Project Emst.

De locatie in Emst was een schitterende locatie waar Bossenbroek Fauna een quickscan mocht uitvoeren. Op de locatie was veel natuur aanwezig. Zo zijn er tijdens het veldbezoek veel vogels, watervogels en insecten gezien. 
E-mailen
Bellen
Instagram