Onze diensten

Vleermuisonderzoek volgens het vleermuisprotocol 

Bij het vleermuisonderzoek komen wij ter plaatse. Het protocol heeft als doel het belang van de functies van gebieden voor soorten vleermuizen effectief en efficiënt vast te stellen voor de wet natuurbescherming. Onze inspanning is afhankelijk van de soort, het gebied en de conditie hiervan. Het onderzoek zal plaatsvinden in de ochtend bij zonsopkomst of in de avond bij zonsondergang. Er wordt een rapport opgemaakt en digitaal naar u toegezonden. 


Flora en fauna quickscan 
Bij deze quickscan leggen wij een veldbezoek af. Wij gaan voor u op zoek naar beschermde soorten en hun vaste rust- en verblijfplaatsen. Daarnaast doen wij een bureauonderzoek of u met Natura 2000, NNN  (Nederlands natuur netwerk) of de Wet natuurbescherming te maken krijgt. Wij sturen onze bevindingen en aanbevelingen digitaal toe.  De eventuele vervolgonderzoeken die uit een flora en fauna quickscan komen bijvoorbeeld naar de huismus en/of gierzwaluw, worden van tevoren met u gedeeld en besproken. 
onderzoek naar zoogdieren

Onze kennis ligt bij het in kaart brengen van de soorten en tellingen van zoogdieren zoals:

1: wezel
2: hermelijn 
3: das 
4: otter 
5: bever 
6: muizen

Wij brengen deze soorten in kaart doormiddel van life-traps ( levend vangende muizenvallen ), camera vallen in de vorm van een mostela ( kist met camera ) en zo gehete wildcamera's. Deze wildcamera's zullen dan op de juiste locaties worden aangebracht doormiddel van een sporenonderzoek in het veld. Daarbij zal er gekeken worden naar sporen zoals haar in het prikkeldraad, vraat, graaf, krabsporen en uitwerpselen. Vervolgens zal er gezocht worden naar uilenballen en verkeersslachtoffers.


Advies natuurinclusief bouwen.

Bij het adviseren van natuurinclusief bouwen denken wij graag met u mee over de mogelijkheden die toepasbaar zijn op uw project, maar die vooral ook zorgen voor de verbetering van natuurwaarde op en om het project.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan: 

Advies over nestlocaties realiseren voor bijvoorbeeld huismus of gierzwaluw.

Advies vleermuiskasten/palen.

Advies insectenhotels.

Echter kan het ook zo zijn dat u al een plan/idee heeft liggen ook daar willen wij u graag bij helpen door met u mee te denken. Stel gerust uw vragen!

 Twijfelt u welk onderzoek bij uw situatie past? Neem dan nu vrijblijvend contact op!  
E-mailen
Bellen
Instagram